Siviilikriisinhallinta.org

Siviilikriisinhallinta on uusi käsitekummajainen, joka on ilmaantunut julkiseen keskusteluun viime vuosina. Näillä sivuilla pyritään kertomaan, mitä siviilikriisinhallinnalla itse asiassa tarkoitetaan, mitä niin Suomessa kuin Euroopan unionissa on tehty ja mikä on kansalaisjärjestöjen rooli kasvavassa siviilikriisinhallinnassa.

S iviilikriisinhallinnan käsite on Suomessa varsin jäsentymätön ja suurelle yleisölle lähes tuntematon, sillä julkisessa keskustelussa se on jäänyt pahasti sotilaallisen kriisinhallinnan varjoon. Julkisessa keskustelussa siviilikriisinhallinnalla viitattaan usein pelkästään perinteisiin avustus- ja pelastustehtäviin.

Käsitteen monitulkintaisuutta syventää myös se, että jokainen siviilikriisinhallinnan toimija määrittelee yleensä käsitteen omaan työnkuvaansa parhaiten sopivalla tavalla. Virallisesti siviilikriisinhallintana pidetään kuitenkin ainoastaan viittä EU:n hyväksymää painopistealuetta (poliisitoimi, oikeusvaltion kehittäminen, siviilihallinnon kehittäminen, pelastustoimi sekä monitorointi).

Rauhanliikkeessä ja siviilikriisinhallintaa ajavissa kansalaisjärjestöissä siviilikriisinhallinta on käsitetty kuitenkin siten, että se on siviilien suorittamaa kriisinhallintaa ja konfliktien ehkäisyä erotuksena sotilaallisesta kriisinhallinnasta. Myös Euroopan unionissa siviilikriisinhallinnalla viitataan nimenomaan siviilien tekemään kriisinhallintatyöhön.

Yhtä ainoaa selkeää määritelmää siviilikriisinhallinnalle on tuskin mahdollista löytää, mutta toiminnan kehittämiseksi, päällekkäisyyksien karsimiseksi ja eri toimijoiden välisen koordinaation parantamiseksi on välttämätöntä, että aihetta koskevaa tietoa ja tutkimustoimintaa lisätään.

Ajankohtaista

The English PDF-version "From Conflicts to Development – An Introduction to EU Civilian Crisis Management" is now available in the English section.Konflikteista Kehitykseen
– Johdatus EU:n siviilikriisinhallintaan


Yhteystiedot

Sivuston toimitus:
info@siviilikriisinhallinta.org


Rauhanasema
Veturitori 3
00520 Helsinki
www.sadankomitea.fi

Töölöntorinkatu 2 B
00260 Helsinki
www.katunet.fi

Sivustoa p�ivitetty 26.9.2006 - toimitus: info@siviilikriisinhallinta.org - toteutus: webmaster@siviilikriisinhallinta.org