Siviilikriisinhallinta.org > Konflikteista kehitykseen

Konflikteista kehitykseen

Tallenna PDF-versio (208 A5 sivua, 1,6 MB) tai lue kirja näiltä sivuilta sivuilta

S iviilikriisinhallinnasta puhutaan paljon, mutta mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan? Tässä kirjassa EU:n instituutioita, valtionhallintoa ja kansalaisjärjestökenttää edustavat kirjoittajat tarjoavat kysymykseen vastauksia.

Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkoston ja Sadankomitean aloitteesta syntynyt kirja soveltuu niin virkamiesten, tutkijoiden ja päättäjien kuin opiskelijoiden ja kansalaisjärjestöaktiivien tarpeisiin. Kirjassa käydään läpi Euroopan unionin siviilikriisinhallinnan historia, nykytila ja keskeiset tulevaisuuden haasteet.

Julkaisun tiedot

Toimittajat: Senja Korhonen, Johanna Sumuvuori

Ulkoasu ja taitto: Simo Hellsten

Suomen Sadankomitealiitto ry.
Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto KATU

Painopaikka: Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2005

ISBN: 951-9372-23-7 (nid.)
ISBN: 951-9372-24-5 (pdf)
ISBN: 951-9372-25-3 (html)

Sivustoa p�ivitetty 26.9.2006 - toimitus: info@siviilikriisinhallinta.org - toteutus: webmaster@siviilikriisinhallinta.org