Siviilikriisinhallinta.org > Konflikteista kehitykseen > Käytettyjä lyhenteitä

Käytettyjä lyhenteitä

ADB Asian Development Bank, Aasian kehityspanki
AMM Aceh Monitoring Mission, Acehin tarkkailuoperaatio
AMIS African Union Mission in Sudan, Afrikan unionin operaatio Sudanissa
ASEAN Association of Southeast Asian Nations, Kaakkois-Aasian maiden järjestö
ASPR Austrian Study Center for Peace and Conflict Resolution
CMC Crisis Management Center
CIMIC Civil-Military Cooperation, siviili-sotilas -yhteistyö
CIVCOM Committee for Civilian Aspects of Crisis Management, siviilikriisinhallintakomitea
COPO Comité Politique, poliittinen komitea
COPS Comité politique et de Sécurité, poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea
COREPER Comité des Représentant Permanents, pysyvien edustajien komitea
CRT/CCRT Civilian Response Team, Civilian Crisis Response Team, siviilivalmiusryhmä
DDR/R Disarmament, Demobilization, Rehabilitation, Reintegration
ECMM European Community Monitoring Mission, EY:n tarkkailuvaltuuskunta
EGT European Group on Training, eurooppalainen koulutustyöryhmä
ENA École Nationale d’Administration
ETPP Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikka
Etyj Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö
EUFOR Althea European Union Force, EU:n sotilasoperaatio Bosnia-Hertsegovinassa
EUJUST LEX Integrated Rule of Law Mission for Iraq, Irakia varten toteutettava EU:n yhdennetty oikeusvaltio-operaatio
EUJUST THEMIS European Union Rule of Law Mission in Georgia, EU:n oikeusvaltio-operaatio Georgiassa
EUMC European Union Military Committee, EU:n sotilaskomitea
EUMM European Union Monitoring Mission, EU:n tarkkailuvaltuuskunta
EUPOL Kinshasa European Union Police Mission in Kinshasa, Euroopan unionin poliisioperaatio Kinshassa
EUPM European Union Police Mission in Bosnia and Herzegovina, Euroopan unionin poliisioperaatio Bosnia-Hertsegovinassa
EUSEC DR Congo European Union Mission in the Democratic Republic of Congo, Euroopan unionin operaatio Kongon demokraattisessa tasavallassa
GAM Vapaa Aceh -liike
IPAAW Independent Parlamentary Association of Afghan Women
IPTF International Police Task Force, Yhdistyneiden kansakuntien
KFOR Kosovo Force
KLA Kosovon vapautusarmeija
KPT Kehityspoliittinen toimikunta
KSIP Kosovo Standards Implementation Plan
LDK Kosovon demokraattinen liitto
LTTE Liberation Tigers of Tamil Eelam, Tamilitiikerit
MONUC Mission des Nations Unies en Républic Démocratique du Congo, YK :n operaatio Kongon demokraattisessa tasavallassa
NP Nonviolent Peaceforce
OCHA Office for Coordination in Humanitarian Affairs
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development
PDK Kosovon demokraattinen puolue
PMG Politico-Military Working Group, poliittis-sotilaallinen työryhmä
PRT Provincial Reconstruction Team
SEU Sopimus Euroopan unionista
SFOR Security Force
SLMM Sri Lanka Monitoring Mission, Sri Lankan tarkkailuoperaatio
SSR Security Sector Reform, turvallisuussektorin uudistaminen
UNDP United Nations Development Programme, YK:n kehitysohjelma
UNESCAP United Nations Economic and Social Commission for the Asia and the Pacific, YK:n Aasian ja Tyynenmeren alueen talous- ja sosiaalikomissio
UNHIC United Nations Humanitarian Information Centre
UNIFEM United Nations Development Fund for Women, YK:n naistenrahasto
UNMIK United Nations Mission in Kosovo, YK:n väliaikais-hallinto Kosovossa
UNTAG United Nations Transition Assistance Group, YK:n siirtymävaiheen avustusoperaatio Namibiassa
UNOSOM II United Nations Operation in Somalia, YK:n operaatio Somaliassa
WEU Western European Union, Länsi-Euroopan unioni
YAUN Euroopan unionin yleisten asiain ja ulkosuhteiden neuvosto
YK Yhdistyneet kansakunnat
YUTP Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka
ZIF Zentrum fur Internationale Friedenseinsätze

Sivustoa p�ivitetty 26.9.2006 - toimitus: info@siviilikriisinhallinta.org - toteutus: webmaster@siviilikriisinhallinta.org