Siviilikriisinhallinta.org > Konflikteista kehitykseen > Kirjoittajat

Kirjoittajat

Anna Halonen

on projektikoordinaattori Aleksanteri-instituutissa


Antti Häikiö

on siviilikriisinhallinnan kansallinen koulutuskoordinaattori sisäasiainministeriössä


Tiina Jortikka-Laitinen

on lähetystöneuvos ja työskentelee ulkoasiainministeriön siviilikriisinhallintayksikössä


Helinä Kokkarinen

on siviilihallinnon kansallinen asiantuntija Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön siviilikriisinhallintayksikössä


Senja Korhonen

on siviilikriisinhallinta-asioiden projektisihteeri Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkostossa


Mikaeli Langinvainio

on valtio-opin opiskelija Jyväskylän yliopistossa ja on toiminut rauhanturvaajana Kosovossa vuosina 2002–2003

Mika-Markus Leinonen

on lähetystöneuvos ja Suomen edustaja EU:n siviilikriisinhallintakomiteassa sekä työskentelee Suomen pysyvässä edustustossa Brysselissä


Laura Lodenius

on Suomen Sadankomitealiitto ry:n varapuheenjohtaja


Anne Palm

on Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkoston pääsihteeri


Markus Peltola

on pienaseasioiden projektisihteeri Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkostossa


Kristiina Rinkineva

on Crisis Management Initiativen konfliktien ennaltaehkäisy- ja kriisinhallintaohjelman johtaja


Alessandro Rossi

on Nonviolent Peaceforce -verkoston Euroopan-koordinaattori Brysselissä ja European Peacebuilding Liaison Officen (EPLO) varapuheenjohtaja


Leena Schmidt

on Yhdistyneiden kansakuntien naistenrahaston (UNIFEM) Suomen yhdistyksen toiminnanjohtaja


Johanna Sumuvuori

on Suomen Sadankomitealiitto ry:n pääsihteeri


Kalevi Suomela

on Suomen Rauhanliiton puheenjohtaja ja Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkoston siviilikriisinhallintatyöryhmän puheenjohtaja


Kalle Sysikaski

on Suomen Sadankomitealiitto ry:n Kaakkois-Aasia-ryhmän koordinaattori ja on toiminut konfliktialueilla ihmisoikeus- ja vaalitarkkailijana

Sivustoa p�ivitetty 26.9.2006 - toimitus: info@siviilikriisinhallinta.org - toteutus: webmaster@siviilikriisinhallinta.org